T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenlik Turizm Bilgilendirme Programı; tesislerin uygulaması gereken sağlık ve hijyen kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemleri kapsamaktadır.

Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip olmak isteyen tesisler, uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak belirlenen sağlık ve hijyen kurallarının uygulanması konusunda yetkili denetim firmaları tarafından birtakım denetimlere tabi tutulmaktadır. Denetimler düzenli aralıklar ile tekrarlanarak kayıt altına alınmaktadır.

How about leaving us a form?

I have read the Clarification Text.

The Safe Tourism Information Program, initiated by the Turkish Ministry of Culture and Tourism, addresses the health and hygiene rules that facilities should implement, as well as the precautions to be taken.

Facilities that wish to obtain the Safe Tourism Certificate are subject to certain audits by authorized audit companies regarding the implementation of the health and hygiene rules determined by considering international standards. Audits are recorded and repeated regularly.